A tegnapi jó hangulat ma is folytatódott. Izgalommal várták a délelőtti túrát a gyerekek, ahol kis erdei csodák részesei lehettek. A kiindulási pont a tanügy épülete volt. Innen indult a hátizsákos csapat a rönktér felé, de érintették a SEFAG Zrt. erdei rakodóját is.

Ha „Szakmakóstoló hét” akkor Szőcsény, ha „Szakmakóstoló hét”, akkor nyár. A Centrum iskolái közül már többen megmutatták a szakmakóstolójukon, hogy milyen a képzési palettájuk, milyenek a mindennapjaik, milyen az élet az adott iskola falai között.

„A Magyarok kenyere rendezvény augusztus 20-hoz, az új kenyér ünnepéhez kapcsolódó program, mely kifejezi a magyar nemzet összetartozását és jelentős a karitatív szerepe is. A program keretében Magyarország összes megyéjéből és sok településéről, valamint a Kárpát-medence magyar lakta területeiről összegyűjtik a felajánlott búzát, majd az ünnepélyes összeöntés és őrlés után készítik el az augusztus 20-i ünnepi kenyeret Pécsett.” (forrás: Wikipédia)

„Magyarország Országgyűlése 18/2019. (VI. 18.) OGY határozatával 2020-at – a Trianoni békediktátum 100. évfordulójára emlékezve – a nemzeti összetartozás évévé nyilvánította. Az emlékév egybeesett egy másik jubileummal: éppen 10 éve indult el a kiemelkedő nemzetegyesítő szolgálatáért Magyar Örökség díjban részesült Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program, amely a Kárpát-medencei gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogásának nemes gondolatából mára az egyik legjelentősebb, legszélesebb tömegeket megmozgató, nemzeti szintű karitatív kezdeményezéssé terebélyesedett.”

„ A kezdeményezés a szeretet erejéből táplálkozik, ezért a nehézségek ellenére sem fáradt meg, fejlődése ma is töretlen, szervezői reménnyel telve és folyamatosan újabb célokat kitűzve végzik munkájukat. Többet kíván adni pusztán segélyeknél, esélyt a Kárpát-medencében élő több százezer nehéz sorsú honfitársunknak az emberhez méltóbb életre, az emberi értékek megőrzésére, képességeik kibontakoztatására. Letéteményesévé és közvetítőjévé szeretne válni a karitatív munka mellett a szakmai együttműködéseknek, az információ és a tudás áramlásának, ezen keresztül pedig nem csupán halat, hanem hálót, eszközt is adni a rászorulóknak.” (forrás: www//magyarokkenyere.hu).

A Déli Agrárszakképzési Centrum Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, mivel tangazdasága búzatermesztéssel is foglalkozik, ezért 2017-ben csatlakozott a programhoz. Felajánlásunk évről-évre 2 zsák, mintegy 120 kg mennyiséget tesz ki.

Természetesen ezt a haladó hagyományt idén is folytattuk.

Külön kiemeljük, hogy a munkában a nyári gyakorlaton lévő tanulóink is részt vettek, reméljük tudásukon kívül ezt a fontos gesztust is tovább viszik iskolánkból, s gyarapítani fogják a „Magyarok Kenyere” program résztvevők számát saját gazdaságuk bevonásával is.

Búzánkat a szokásos módon, a Nagybajomi gyűjtőhelyen adtuk át Szabó Tamás úrnak (MEGOSZ megyei elnök, a NAK megyei általános alelnöke).
A magyar ember életében a kenyér kiemelt jelentőséggel bír. Mi jó szívvel adtuk, fogyaszszák jó egészséggel!
Köszönjük tanulóink, és munkatársaink munkáját, hogy megteremtették a programban való részvételt.

Jövőre újra!

2022. június 20. és 24. között a Déli ASzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 26 diákja és 3 kísérő oktatója 5 felejthetetlen napot töltött el a Felvidéken a Határtalanul! programnak köszönhetően.

Iskoánk 11/A osztályos erdésztechnikus tanulói 2022 06. 14 – 2022.06. 16-ig háromnapos tanulmányúton vettek részt a Mecsekerdő Zrt. Árpádtetői, Sellyei, valamint a Szigetvári Erdészet területén. Szállásuk a „Kikerics” Erdei Iskolában volt, melyet szintén az erdőgazdaság működtet.

Első nap az Árpádtetői Erdészet szakembereinek vezetésével a mecseki bükk gazdálkodás volt a fő téma. A Sásvölgy Erdei Iskolában volt a találkozó, ahol Hohn Miklós erdészeti igazgató köszöntötte csapatunka, majd röviden bemutatta az erdészetet, kiemelve a termőhelyi viszonyokat, melyek meghatározzák a fafaj-összetételt, s ez által a gazdálkodást is.

Megérkezés a Sásvölgyi Erdei Iskolába

Séta közben

Ezt követően egy kellemes sétaútvonalra felfűzve megismerhettük a bükkösökben folyógazdálkodás minden lépcsőjét. A finom ebédet a Sásvölgyi Erdei iskolában fogyasztottuk el. Ebéd után rövid buszozást követően a természetes felújítások utolsó fázisát a végvágást tekintettük meg. 16 órakor búcsúztunk el vendéglátóinktól, s indulunk szállásunkra, ahol a hosszú és tartalmas szakmai nap után jóízűen fogyasztottuk el a vacsoránkat a méltán híres Biedermann vadászkastélyban.

Már az elsőnapi program után megértettük, hogy miért a „Természetes úton” az erdőgazdaság jelmondata.

A második nap, reggeli után indultunk a Sellyei Erdészettel történő találkozóhelyre, az Alsóerdei bemutatóhelyhez, akol Molnár Tamás Erdészet igazgató és csapata várt bennünket, hogy folytassuk a „Természetes úton” programunkat, csak most a bükk helyett a kocsányos tölgy volt a fő fafajunk.

Molnár Tamás erdészeti igazgató
köszönti a csapatot

KST erdőnevelés

Az igazgató úr ismertette az erdészet főbb számait, majd a termőhelyi viszonyokat részletesen ismertette. A délelőtti program elején a KST erdőnevelésével ismerkedtük, majd a program csúcsa, az alsóerdei örökerdő üzemmódban kezelt tömb bemutatása következett. Itt bizonyítást nyert, hogy magasan képzett és elhivatott szakszemélyzettel ez az üzemmód KST állományokban is eredményesen alkalmazható.

Az elfogyasztott ízletes ebéd után egy hazánkban egyedülálló KST magtermesztő plantázst tekintettük meg Körcsönyepusztán. Ezt követte két KST természetes felújítási módszer bemutatása.

A délutáni csúcs az Ős-Dráva program bemutatása volt, mely segítségével a tölgy gazdálkodáshoz szükséges termőhely-megőrzés, valamint rehabilitáció segítségével a klímaváltozás káros hatásait is képes enyhíteni.

A Dráva parton búcsúztuk el vendéglátóinktól, köszöntük meg az értékes szakmai bemutatót. Ezt követően indultunk szállásunkra, ahol már várt bennünket a vacsora.

A harmadik napon reggeli után nem kellet utaznunk, mivel a Szigetvári Erdészet szakembereinek kalauzolásával a Sasréti vadászterületet ismertük meg, beleértve a zárttéri vadtartást is.

Szállásunk a Kikerics Erdészeti Erdei Iskola

Beszélgetés szállásunk előtt

Ebéd után az erdei iskola munkájával ismerkedtünk Pappné Németh Tünde vezetésével.

Az erdő közjóléti funkciójának kiteljesedésével egyre többször válik szükségessé az erdész ilyen jellegű tevékenysége. Nem véletlenül került az „év erdésze” verseny programjába is mint versenyszám az erdei idegenvezetés, mely komoly szakértelmet és tudást követel meg, mivel az eltérő korosztályokat eltérő témákkal és nyelvezettel lehet az erdő ügyének megnyerni.

Vadászati programok

Erdei iskolai programok

Az elbúcsúzás és az értékes programok megköszönése után 15 órakor indultunk haza Iskolánkba.

Ezúton is szeretnénk, megköszöni vendéglátóinknak, hogy részünkre ezt a szakmailag rendkívül értékes programot megszervezték.

Köszönetünket fejezzük ki az Agrárminisztérium Erdőkért felelős Államtitkárságának, mivel anyagi támogatásuk nélkül ez a program nem jöhetett volna létre.

2022. június 2-án került megrendezésre Szekszárdon a Művészetek Házában Az év oktatója 2022 és Az év dolgozója 2022 elismerések átadó ünnepsége.

A címet a Déli Agrárszakképzési Centrum azon dolgozói nyerhették el, akik az intézmény magas színvonalú szakmai munkájához hozzájárultak, illetve tevékenységeikkel elősegítették az intézmény működését, elismerést szereztek iskolájuknak és öregbítették annak hírnevét.

Az ünnepségen a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Liszt Ferenc Zeneiskola tanulója és felkészítő tanára Chang Qin és Erősné Máté Éva négykezes zongoraelőadása után Főglein Liza Kató szavalta el Székely János Csillagfényben című versét.

A Tücsök Zenés Színpad Szekszárd város kiemelt művészeti csoportja, a Csillagos ég című saját szerzeményüket, majd a Légy jó mindhalálig című musicalből Az élet szép című betétdalt adták elő.

Gratulálunk az elismerésben részesülteknek!

Az alábbi dolgozók kaptak elismerést intézményünkből:

A Déli ASzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumból Anticsné Pápai Éva oktató, aki a közösség érdekében végzett felelősségteljes oktató-nevelő munkájáért részesült elismerésben.

A Déli ASzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumból Tóth Csabáné konyhai dolgozó, aki precíz, gondoskodó munkájáért részesült elismerésben.

2022. június 3-án átadták a Pro-Natura díjakat, emlékplaketteket, a Pro Silva Hungariae Díjakat, a Nadler Herbert Díjakat, és a miniszteri elismerő okleveleket.

A miniszterhelyettes beszédében megköszönte mindazok munkáját, akik hivatásuk során jelentősen hozzájárultak a Kárpát-medence élővilágának megőrzéséhez, természeti erőforrásaink fenntartható hasznosításához. Az Erdők Nemzetközi Napja és a Föld Napja alkalmából Farkas Sándor agrárminiszter-helyettes, Zambó Péter erdőkért felelős államtitkár és Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár adta át a miniszteri szakmai elismeréseket.

Az Erdők Világnapja, március 21-e alkalmából Dr. Nagy István miniszter úr Miniszteri elismerő oklevelet adott át Dr. Takács László, a Déli Agrárszakképzési Centrum Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium szakmai igazgatóhelyettese részére, több mint három évtizedes, az erdőgazdálkodás, valamint az erdészeti szakképzés érdekében végzett példamutató szakmai munkájáért.

FELHÍVÁS!

A Déli ASzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium felhívja minden önkormányzat és magánszemély figyelmét, hogy egynyári virágok várják új gazdáikat.

A rendkívüli időjárás okozta károk felmérése és enyhítése után biztosan lesznek olyanok, akik újra ültetnék virágoskertjüket. Őket szólítjuk meg, hiszen a nálunk kapható virágokat most fél áron tudjuk adni a készlet erejéig.

Iskolánkból május 18-án szakmai tanulmányon vettek részt a 9. évfolyamos erdésztechnikus tanulók., kísérőik Lukács Andrea osztályfőnök és Guricza Zoltán oktató voltak. Uticéluk a SEFAG Zrt. Zselici Erdészete volt.

Virágba borult az iskolában a bokrétafa
Írta: Dr. Takács László
Somogyzsitfa, 2022.05.09.

VIDEÓ: Matakovics István

Mint minden évben, az idén májusban is virágba borult a Déli Agrárszakképzési Centrum Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium parkjában a rendkívüli méretű bokrétafa.


1. kép: Teljes pompában

A bokrétafát a köznyelv vadgesztenyének nevezi, pedig a gesztenyének igen távoli rokona, mivel termése szelídgesztenyére (Castanea sativa (Mill) egy kicsit hasonlít. Latinul Aesculus hippocastanum (L.) és a szappanfafélék családjába tartozik.

Már utaltunk rá, hogy fánknak komoly méretei vannak. A magyarországi nagy és idős fáknak két fontos adatbázisa ismert. Ez a két adatbázis dendromániás emberek irányításával, és sok segítővel, adatközlővel) került kialakításra.

A talán pejoratívnak tűnő „dendromániás” szó nem jelent egyebet, mint – a nagy fák – felkutatására, megismertetésére, megőrzésére) – elhivatott emberek közösségét.

Egy fának a „dendromániások” szerint igen sok kiemelkedő mutatója lehet, az esztétikai értékén túl. Ezek közül az egyik legnehezebben meghatározható a kor, viszont jól mérhető a fa kerülete, magassága, valamint koronaátmérője.

A két legismertebb és legteljeskörűbb, dendromán” adatbázis dr. Pósfai György nevéhez köthető (Ő a Dendrománia című könyv szerzője, valamint a dendrománia nevű honlapján a nagy fákról sok érdekességet meg lehet tudni. A másikat a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának Növénytani és Természetvédelmi Intézetének munkatársai kezelik prof. Dr. Bartha Dénes irányítása mellett. Ezt az oldalt szintén érdemes felkeresni.

A mi fánk a dr. Pósfai adatbázisában szerepel, az Intézetében nem.

2. kép: A fa ismert adatai

A 2008-as adatokat figyelembe véve az országos lista VIII. helyén a somogyiban pedig az előkelő II. helyen áll (dr. Posfai mérései alapján)

Az egyetemi listában pedig a jelenlegi adataival országosan a III. a megyében pedig az I. helyen állna.

A friss mérési adatokat mindkét nyilvántartásnak elküldtük a GPS koordinátákkal együtt.

Mivel a méretek megállapítása a mérési helyek esetleges különbözősége miatt csak részlegesen vethető össze, mivel ezen faegyedek a szabványos 1,3 méteres magasságban történő kerület mérése pl. erős oldalágak miatt sok esetben félrevezető lenne ezért a fényképen jelöltük a mi mérésünk helyét.

A másik fogas kérdés ilyen fák meglelésekor a kor meghatározása a faegyed károsítása nélkül.

Nekünk szerencsénk volt, ugyanis a kastély elkészültének éve 1891. Mivel az épülethez a faegyed rendkívül közel található, ezért magától adódik a gondolat, hogy csak ezután ültethették. További segítséget nyújtott, hogy Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai című művében, az 1914-ben megjelent Somogyot bemutató kötetbe található egy kép a kastélyról, melyen ugyan nehezen kivehetően, de látszik a fa.

Joggal feltételezhetjük, hogy az építést követően (1892-ben) került ültetésre a fa.

Tehát az idei esztendőben 130 éves.

Még sokáig adjon neki Isten olyan jó erőt, egészséget, mint amelyben most látható.


3. kép: A mérés helye


4. kép: A Borovszky köny bizonyító erejű képe, hogy 1914-ben már megvolt a fa.

A Déli ASzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium pótfelvételt hirdet a 2022/2023. tanévre.