A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek megtervezni, megszervezni és elvégezni a gyógynövények gyűjtésével, értékesítésre, feldolgozásra történő előkészítésével kapcsolatos feladatokat.

Olyan szakember, aki gallyazást, darabolást végez. Kezeli és karbantartja a motorfűrészeket. Motoros adaptereket kezel és karbantart.

Olyan szakemberek képzése, akik képesek talaj-előkészítést, vetést végezni – A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni – Növényápolást végezni – Gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni …

Olyan szakemberek képzése, akik képesek a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépek, önjáró betakarítógépek, mezőgazdasági rakodógépek előkészítése üzemeltetésére…

Alkalmazza a humán egészségügyi előírásokat és betartja a méhegészségügyi előírásokat. Beszerzi a tevékenységhez szükséges eszközöket, berendezi a kaptárt időszaknak megfelelően. Fenntartja az állomány termelőképességét.

A program célja a Lakott-területi fakitermelő szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.

A program célja a fakitermelő szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.

Olyan szakember, aki részt vesz a csemetenevelési és maggazdálkodási munkákban. Erdősítést végez, ápolja az erdősítéseket. Részt vesz a biotikus és abiotikus károk felszámolásában.

A mezőgazdasági termeléssel foglalkozó magángazdálkodók képzése, mellyel képesek – az erdészetet kivéve – a mezőgazdaság valamennyi ágazatában jövedelmező termelésre…