Olyan szakember, aki gallyazást, darabolást végez. Kezeli és karbantartja a motorfűrészeket. Motoros adaptereket kezel és karbantart.

A program célja a Lakott-területi fakitermelő szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.

A program célja a fakitermelő szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.

Olyan szakember, aki részt vesz a csemetenevelési és maggazdálkodási munkákban. Erdősítést végez, ápolja az erdősítéseket. Részt vesz a biotikus és abiotikus károk felszámolásában.